Reklamy

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” oraz Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Rola powstań niepodległościowych w wiekach XIX i XX w dziejach państwa i Polaków w kraju i zagranicą”, organizowanej w dniach 21-22 stycznia 2012 r. z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Szczegóły konferencji znajdują się w komunikacie.

Komunikat 

Reklamy

„Przegląd Polsko-Polonijny” na liście czasopism punktowanych

W dniu 17 września 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych. Zgodnie z obowiązującym podziałem, “Przegląd Polsko-Polonijny” znalazł się wśród czasopism nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF). Nasz periodyk otrzymał 4 punkty, co jak na debiut wydawniczy (pierwszy numer “Przeglądu”  ukazał się w 2011 r.) jest wynikiem satysfakcjonującym.

W imieniu redakcji serdecznie dziękuję Radzie Naukowej, autorom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu.

Krzysztof Wasilewski

Sekretarz Redakcji

Nabór artykułów

Rozpoczął się nabór artykułów do numeru czwartego „Przeglądu Polsko-Polonijnego”, który ukaże się na początku 2013 r. Tematem przewodnim będzie 150. rocznica Powstania Styczniowego i jego reperkusje dla polskiej diaspory. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z komunikatem i zgłaszaniem propozycji tekstów.

W nieustannej trosce o polską diasporę

Pod koniec maja ukazała się najnowsza pozycja Stowarzyszenia Naukowego „Polska w Świecie”. Jest nią tom studiów historycznych i politologicznych dedykowanych Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu pt. W nieustannej trosce o polską diasporę.

W najbliższym czasie egzemplarze książki zostaną rozesłane do autorów tekstów i bibliotek krajowych i zagranicznych. Już teraz jednak każdy zainteresowany może pobrać elektroniczną wersję książki, dostępną tutaj.

Najnowsza książka jest drugim tomem z planowanych trzech dedykowanych wybitnym przedstawicielom Kościoła katolickiego zajmującego się sprawami Polonii i polskiej emigracji. Pierwsza publikacja została zadedykowana o. Herkulanowi Wróblowi. Natomiast trzecia – ostatnia – jest podziękowaniem dla ks. dr. Zdzisława Malczewskiego, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Ukaże się ona w przyszłym roku.

Wszystkich zachęcam do lektury!

Wizyta w redakcji „Przeglądu Polsko-Polonijnego”

W dniu 7 kwietnia 2012 r. redakcję „Przeglądu Polsko-Polonijnego” odwiedzili rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii ks. dr Zdzisław Malczewski oraz ks. dr Paweł Melczewski, dyrektor Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. ks. Jana Jabłońskiego TChr.

Z gośćmi spotkali się redaktor naczelny „Przeglądu” dr hab. Marek Szczerbiński i dr Krzysztof Wasilewski, sekretarz redakcji. Spotkanie dotyczyło współpracy naukowej, zwłaszcza udziału ks. dr Malczewskiego i ks. dr Melczewskiego w projekcie naukowym dotyczącym badania opieki Prymasa Polski nad Polonią i emigracją poprzez swoich delegatów w Rzymie, który jest przygotowywany przez Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”.

W przyszłym roku Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” planuje wydać tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany ks. dr. Zdzisławowi Malczewskiemu TChr.

Wszystkich chętnych do zamieszczenia swoich tekstów w ww. publikacji prosimy o kontakt: polskawswiecie@gmail.com

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

W nieustannej trosce o polską diasporę

Tuż po Świętach Wielkiej Nocy zostanie oddana do druku księga dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu, wieloletniemu opiekunowi Polonii i polskich emigrantów. Na tom studiów historycznych i politologicznych złożyły się prace wielu przedstawicieli wiodących uczelni krajowych, a także teksty młodych, aspirujących naukowców. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze spisem streści księgi.

Errata

W streszczeniu artykułu Grzegorza Demela pt. Polacy z obwodu lwowskiego wobec współczesnej Polski znalazły się błędy, za które w imieniu Redakcji serdecznie Autora przepraszam. Poniżej załączam korektę feralnego tekstu z nadzieją, iż pozwoli ona na prawidłowe odczytanie artykułu.

Korekta

dr Krzysztof Wasilewski

Sekretarz Redakcji