Reklamy

Nabór artykułów

Redakcja „Przeglądu Polsko-Polonijnego” ogłasza nabór artykułów do numeru piątego. Szczegółowy komunikat znajduje się TUTAJ.

Reklamy

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” zaprasza na konferencję naukową pt. „Informują i edukują – książka i prasa polska na obczyźnie w XXI wieku”, która odbędzie się w Gorzowie Wlkp. w dniach 28-29 listopada 2013 r.

Szczegółowy komunikat znajduje się TUTAJ.

Wizyta ks. Jana Zalewskiego

W dniu 3 czerwca br. siedzibę Stowarzyszenia Naukowego „Polska w Świecie” odwiedził ks. Jan Zalewski, duszpasterz Polaków mieszkających w Danii. Ks. Zalewski jest także pomysłodawcą serii imprez związanych z promocją polskiego hymnu i historii. Zorganizował m.in. motocyklowe pielgrzymki w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

Celem spotkania było omówienie wspólnych przedsięwzięć, w tym organizację konferencji naukowej poświęconej polskiej książce i prasie na obczyźnie w XXI w. oraz rajdu motocyklowego po „polskich” miejscach w Stanach Zjednoczonych.Obrazek

Obrazek

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” zaprasza na konferencję naukową pn. „Informują i edukują – książka i prasa polska na obczyźnie w XXI w.”, która odbędzie się w Gorzowie Wlkp., w dniach 28-29 listopada 2013 r.

Szczegółowy komunikat znajduje się TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!  Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy czynią starania o zapewnienie uczestnikom wyżywienia oraz noclegu z 28 na 29 listopada br. Teksty referatów, po uprzednim zaakceptowaniu przez recenzentów, zostaną umieszczone w numerze 6 „Przeglądu Polsko-Polonijnego”.

Czwarty numer „Przeglądu Polsko-Polonijnego”

Przedstawiamy kolejny, czwarty już, numer “Przeglądu Polsko-Polonijnego”. Zgodnie z zapowiedziami numer czwarty ukaże się w dwóch zeszytach. Zeszyt pierwszy został zadedykowany ks. dr. Zdzisławowi Malczewskiemu, rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Na zawartość tego zeszytu złożył się szereg artykułów, pisanych z perspektywy różnych dziedzin nauki. Z satysfakcją przywitaliśmy wśród naszych autorów nowe osoby. Ich obecność świadczy o rosnącej pozycji naszego czasopisma na rynku.

Przegląd Polsko-Polonijny nr 4(1)

Nowy numer “Przeglądu Polsko-Polonijnego”

Z przyjemnością przekazujemy Państwu numer trzeci “Przeglądu Polsko-Polonijnego”. Tradycyjnie składa się on z następujących działów: Rozprawy i studia, Artykuły źródłowe, Artykuły biograficzne, Sprawozdania z konferencji, Recenzje, Listy do Redakcji oraz Komunikaty. Zachęcam do zapoznania się z zawartością całego numeru, w którym zamieszczono wiele interesujących opracowań. W imieniu Redakcji dziękuję i gratuluję wszystkim Autorom, a szczególnie tym, którzy zadebiutowali w numerze trzecim.

Wersję elektroniczną numeru trzeciego można pobrać tutaj.

Osoby zainteresowane otrzymaniem tradycyjnej, drukowanej wersji “Przeglądu Polsko-Polonijnego” proszę o kontakt.

Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie

Nakładem Stowarzyszenia Naukowego „Polska w Świecie” z Gorzowa Wlkp. ukazała się kolejna publikacji, tym razem poświęcona historii polskiego harcerstwa na obczyźnie w latach 1912-1946.  Na książkę składają się artykuły problemowe, materiały źródłowe oraz recenzje.

Wydawnictwo jest już dostępne w wersji elektronicznej. Aby pobrać książkę wystarczy kliknąć tutaj. Wersja drukowana trafi do autorów i bibliotek w połowie listopada.